Deelnemersreglement CrossBorder Award

De CrossBorder Award is voor Nederlandse ondernemingen die internationaal actief zijn met e-commerce activiteiten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Zowel fabrikanten, merkhouders als retailers komen in aanmerking. Bij deze award worden specifiek de cross-border marketingaspecten beoordeeld die er toe leiden dat de e-commerce doelstellingen werden gerealiseerd. Onder e-commerce wordt zowel de verkoop via een eigen webshop en/of marktplaasten verstaan.

 

Inschrijfcriteria

Een onderneming kan zich inschrijven voor deelname aan de CrossBorder Award indien het een Nederlandse onderneming betreft die buiten Nederland actief producten en/of diensten verkoopt en hiervoor minimaal 2 marketingmiddelen inzet. Alle deelnemende ondernemingen dienen bij inschrijving de landen te benoemen m.b.t. de internationale marketingcampagne, de doelstellingen van de campagne, de gebruikte marketingmiddelen en als laatste een korte omschrijving van de campagne.

 

Inschrijfperiode

Ondernemingen kunnen zich vanaf heden tot en met 1 juli 2019 aanmelden voor de CrossBorder Award. Aanmelden is mogelijk door middel van het invullen van het aanmeldformulier op deze website. Te laat ontvangen aanmeldingen worden niet in behandeling genomen.

 

Hoe winnen?

Welke onderneming de CrossBorder Award wint, wordt bepaald door een gerenommeerde vakjury. Aan kandidaten wordt gevraagd een motivatie in te dienen waarin zij kort en krachtig formuleren waarom hun marketingcampagne zodanig onderscheidend is dat zij het verdienen om de award te winnen. De jury verzoekt de kandidaten in te gaan op:

  • Omschrijf de internationale marketingcampagne in niet meer dan 10 zinnen.
  • In welk(e) land(en) heeft u deze specifieke internationale marketingcampagne gevoerd?
  • Wat was de doelstelling van de campagne?
  • Welke marketingmiddelen heeft u ingezet (minimaal 2)?

Op basis van deze input worden de eerste kandidaten geselecteerd. De geselecteerde kandidaten wordt gevraagd aanvullende informatie en voorbeelden aan te leveren. Verder niet onbelangrijk; in hoeverre zijn de doelstellingen gehaald? Met de geleverde input en de eigen expertise zal de jury de keuze voor een winnaar bepalen.

 

Bekendmaking Genomineerden en Winnaars

Half augustus worden de mogelijke kandidaten voor de CrossBorder Award bekend gemaakt. De kandidaten krijgen persoonlijk een e-mail. Kandidaten kunnen dan extra input voor de jury aanleveren (beeldmateriaal etc.). De jury kiest op basis van de geleverde input de 3 beste internationale marketingcampagnes. De 3 genomineerde worden persoonlijk op de hoogte gesteld en mogen hun case pitchen voor de jury. Tijdens het CrossBorder Event op 6 september wordt de winnaar van de CrossBorder Award bekend gemaakt door de jury. De winnaar krijgt een eervolle vermelding in Twinkle en een award voor op kantoor.

 

Juridische check

Om in aanmerking te komen voor een nominatie en de CrossBorder Award, dient de onderneming te voldoen aan alle eisen die de wet aan de ingeschreven onderneming stelt. Indien de onderneming niet voldoet aan de wetgeving behoudt de organisatie het recht om deze webwinkel niet te nomineren.

 

Gebruik promotiemateriaal

Deelnemers mogen het door de organisatie ter beschikking gestelde promotiemateriaal (banners en formats) in hun communicatie naar consumenten alleen gebruiken in de hierna genoemde periode:

  • Deelnemer CrossBorder Award: vanaf de dag dat het promotiemateriaal, na inschrijving, door de organisatie ter beschikking wordt gesteld tot en met de dag waarop de winnaar van de CrossBorder Award wordt bekendgemaakt.
  • Winnaar CrossBorder Award: vanaf de dag waarop de prijswinnaar van de CrossBorder Award wordt bekend gemaakt tot daags voor bekendmaking van de winnaar van de CrossBorder Award van het daaropvolgende kalenderjaar.

 

Organisatie

De CrossBorder Award wordt georganiseerd en gefinancierd door Dexport in samenwerking met BBP Media.

Over de uitslag van de CrossBorder Award kan niet worden gecorrespondeerd.

In alle kwesties die niet zijn voorzien of geregeld in dit reglement beslist de organisatie.